AÇIK RIZA ONAYI

AÇIK RIZA ONAYI
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bu doğrultuda işlendiği belirtilen tarafıma ait görsel ve işitsel kişisel verilerimin, fuar ve etkinliklerimiz kapsamında, kamu oyu ile paylaşım ve duyuru amacıyla, İZFAŞ (İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic.A.Ş.) ve Kuleizmir dahil İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına;
Onay veriyorum.
Onay vermiyorum.
Adı Soyadı:
T.C.Kimlik No:
İmza: