OYGEM Akademi Oyun Geliştirme Eğitimleri

OYGEM Akademi Oyun Geliştirme Eğitimleri , oyun dünyasına yeni adım atmak isteyen tüm girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmelerini sağlamak adına verilen en az 10 haftalık aktif bir eğitim sürecidir. Bu süreç içerisinde katılımcılar mentör ve eğitmenleri yardımıyla oyun tasarımı, kodlama ve tasarım gibi oyun geliştirmenin birçok alanında eğitim alacaklar. Eğitimin amacı kodlama ve tasarım konusunda yeterli olmayan girişimcileri eğiterek onları yenilikçi fikirleri ile oyun sektörüne katabilmektir. 10'dan fazla eğitmen ve mentöre ek olarak haftalık yapılacak sektör sohbetleri sayesinde katılımcılar sektördeki tecrübeli isimlere sorularını yöneltebilecek ve oyun sektörüne içeriden bir bakış yakalama şansı bulacaklar. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ, Digi Game Startup Studio iş ortaklığı iş ortaklığı ile güçlendirilen program sonucunda katılımcıların kendi başlarına bir mobil oyun prototipi yapabilecek seviyeye erişmeleri amaçlanır.
DERS PROGRAMI
1. Hafta
a. Maya, Blender, 3Ds Max (Eğitmen Hangi alanda uzmansa) Hakkında Genel Bilgilendirme?
b. Arayüz Tanıtımı ve Viewport içeresinde gezinmek için tuş kombinasyonları
c. Obje eklemek ve Viewport üzerinde hareket ettirmek (Move, Rotate, Scale).
d. Scale, Rotate, Move ile masa, sandalye gibi objeleri modellemek.

2. Hafta
a. Edit moda geçiş yapmak.
b. Vertex, Face, Edge mantığının tanıtılması.
c. Vertex, Face, Edge üzerinden basit modellemeler.
d. Extrude, Bevel kullanımı.

3. Hafta
a. İnternet üzerinden nasıl referans görseller bulunabileceğin gösterilmesi.
b. Referans görsellerin proje içerisine alınması ve Blueprint mantığının anlatılması.
c. Blueprint üzerinden örnek modelleme çalışması ve Modifier mantığının uygulamalı gösterimi.

4. Hafta
a. Bir önceki derste yapılan örnek çalışmayı renklendirme çalışmaları.
b. UV mantığının anlatılması.
c. Materyal sisteminin tanıtılması ve Texture işlemleri.

5. Hafta
a. Blender sculpt ve texture paint arayüzlerinin tanıtılması.
b. PBR Materyal mantığının anlatılması.
c. Basit model hazırlamak ve çıktıya hazır hale getirmek.

6. Hafta
a. Basit humanoid bir karakter modellemek.
b. Rig sistemine giriş ve karakterimizi riglemek.

7. Hafta
a. Animasyon arayüzünün tanıtılması.
b. Önceki derste Riglediğimiz karakter üzerinden animasyona giriş.
c. Karaktere yürüme, koşma ve idle türevi animasyonların hazırlanması.

8. Hafta
a. Hazırlanan modellerin eeve ve cycles üzerinden renderlarının alınması.
b. Bitirme Projesi: Öğrenciler ikişer obje seçip bunları yaratıcılıklarını kullanarak birleştirecekler. Örneğin, tuvalet pompası ve tüfek karışımı bir obje. Herkes dersten sonra istedikleri objeyi eğitmene iletecek. Ya da bir karakter modeli ve animasyonları oluşturulacak. 10. Haftaya kadar bu proje üzerine uğraşacak.

9. Hafta
a. Hazırlanan model ve textureların oyun motorlarına eklenmesi, ışık ayarları ve oyun için modelleme üzerine anlatımın yapılması.
b. Ödev hakkında soruların cevaplanması.

10. Hafta
a. Ödevlerin incelenmesi ve grupça çalışmalar üzerine yorum yapma.
1.Hafta
Oyun müziği / oyun ses efektleri geliştirme ortamları ve yönelimlerini tanıma

2.Hafta
Sfx tasarımına yönelik ses kütüphanelerini tanıma , hedefe özgü içerik edinme

3.Hafta
Yapılması amaçlanan Sfx 'e özgü olarak , edinilen ses içeriklerini editleme ( Audacity - Basit Düzeyde İşlemler)

4.Hafta
Yapılması amaçlanan Sfx 'e özgü olarak , edinilen ses içeriklerini editleme ( FL Studio ' ya Giriş)

5.Hafta
Ses Efekt üretiminde iyileştirme ve oyun müziklerine giriş

6.Hafta
Ses bankası ve pluginlerin Fl studio ' ya adaptasyonu ve kullanılması

7.Hafta
Oyun temasına özgü basit bir müziğin tasarlanması

8.Hafta
Ortaya çıkarılan müziğin, indirilecek çeşitli pluginlerle editlenerek son halinin verilmesi
1.Hafta
Oyun tasarımı ve tasarımcısının temelleri
a. Oyun Tasarımı Nedir? Oyun Tasarımcısı Kime Denir?
b. Oyun Tasarımcısının Ekipteki Görevi Nelerdir?

2.Hafta
Oyun elementleri 101
a. Oyun nedir?
b. Oyun hangi elementlerden oluşur?
c. Oyun oluşturmak için nelere ihtiyaç vardır?

3.Hafta
Oyunun fikri
a. Oyun fikirleri nasıl oluşturulur?
b. High concept document nedir, nasıl yazılır?

4.Hafta
Prototip oluşturma
a. GDD nedir, nasıl yazılır?
b. Oyun prototipleri nasıl oluşturulur?
c. Oyunda loop nasıl yaratılır?

5.Hafta
Oyun mekaniklerine giriş
a. Oyun mekanikleri nasıl oluşturulur?

6.Hafta
Oyunda denge
a. Oyun dengesi nasıl sağlanır?

7.Hafta
Oyun elementleri 102
a. Oyunda hikaye bağlamı nasıl kurulur?
b. Oyuncuya deneyim yaşattırmanın yolları neledir?
c. Oyunun hissiyatı nasıl yaratılır?

8.Hafta
Oyun tasarlama methodları ve araçları
a. Oyun tasarlarken hangi methodlar ve araçlar kullanılır?

9.Hafta
Proje ödevi (bitirme projesi)

10.Hafta
Proje ödevi sunumları ve yorumlar

2D Pixel Art Tasarımı ve Unity 2D Basit Platformer tasarımı

1.Hafta
a. Pixel Art Genel Giriş
b. Palet Seçimi ve Boyut Seçimi
c. Pixel Art Karakter Tasarımı

2.Hafta
a. Basit Animasyon Temelleri
b. Idle Animasyonu

3.Hafta
a. Run Animasyonu
b. Attack Animasyonu

4.Hafta
a. Pixel Art’ın Unity’e Yüklenmesi
b. Animator Kullanımına Giriş
c. Basit 2D Character Controller

5.Hafta
a. Zıplama Animasyonu
b. Unity’e yüklenmesi
c. Character Controller da zıplamanın kodlanması

6.Hafta
Animator kullanımında Animation Events ve State Behaviours

7.Hafta
Tileset tasarımı

8.Hafta
a. Unity’e tileset yüklenmesi
b. Tilemap Editor kullanımına giriş

9.Hafta
Pixel Art ufak boyutlu bir proje başlangıcı (Oyunun nasıl olacağı öğrenciler ile karar verilecek)

10.Hafta
Proje Devamı
1.Hafta
a. Unity panaller ve menüler
b. Asset, Gameobject ve Component mantığı
c. C# Sınıf ve Metdod mantığınının temel olarak açıklanması
d. C# Değişkenler
e. Unity Debug Log'un Input axisler üzerinden açıklanması
f. Objenin pozisyonunu, rotasyonunu ve adını değiştirme
Ödev : Axis kullanılarak bir objenin sol-sağ, yukarı-aşağı hareket ettirilmesi.
Ana Başlıklar: Unity kullanmaya ve C#'a giriş

2,Hafta
a. Operatörler
b. Rigidbody ve Collider
c. Getcomponent mantığı
d. If-Else mantığı ve örnekler
e. Zıplama Eğilme dahil temel platform yapımı (Oncollision yok)
f. Oncollision ve Ontrigger mantığı
g. Zıplamanın ve ölmenin oncollisionla yapılması
Ödev : Derstekine benzer bir platform oyunu yapılması.
Ana Başlıklar: Unity fiziği ve If-Else

3.Hafta
a. Instantiate ve prefab mantığı
b. Space Invaders yapımı (Düşmanlar sahnede oluşturulmuş)
c. Switch mantığı ve örnekleri
d. Switch ile farklı şekillerde otomatik olarak Düşman Spawn
e. For-While döngüleri
f. On bine kadar olan sayıları ve asal sayıları yazdırma
Ödev : Space invaders yapımı, on bine kadar olan asal sayıları yazdırma.
Ana Başlıklar: Spawn ve döngüler

4.Hafta
a. Arraylar
b. Array element atama ve oluşturmanın kavranması için örnekler
c. Arrayleri yeniden boyutlandırma
d. Getcomponents mantığı ve örnekleri
e. Findgameobjects örnekleri - foreach
f. Çok boyutlu diziler
g. Tilebased örnek
Ödev : Platform oyununa tüm düşmanları küçülten özellik eklenmesi.
Ana Başlıklar: Unity Componentler ve diziler

5.Hafta
a. Parametresiz geri dönüş değeri olmayan metodlar
b. Parametreli geri dönüş değeri olmayan metodlar
c. Metodlarda aşırı yükleme mantığı
d. Geri dönüş değeri olan metodlar
e. Özyinelemeli metodlar
Ödev : Platform oyunundaki kodların metodlara bölünmesi.
Ana Başlıklar: Metodlar

6.Hafta
a. Unity UI elemanları
b. UI elemanlarının metodlarla birlikte kullanılması
c. Papers Please tarzında örnek
Ödev : Platform oyununa başlama, kazanma ve kaybetme ekranlarının eklenmesi.
Ana Başlıklar: Unity ile arayüz oluşturma

7.Hafta
a. Classlar
b. Classlar örnek - new
c. Inheritance - Monobehaviour
d. Npc-Enemy-Player üzerinden örnek
Ödev : Ekiplere ayrılmadan önce kaçırılan konuların tamamlanması söylenir. Ödev verilmez.
Ana Başlıklar: Nesneye giriş ve nesnenin oyunlarda kullanımı

8.Hafta
a. Nesnenin tamamlanması
Ödev : 8. Haftanın sonunda ekipler ayrılır ve projelere başlarlar. 4 haftanın sonunda teslim ederler.
Ana Başlıklar: Nesne

9.Hafta
a. Animasyon - Animator mantığı
b. Birden fazla sprite ile 2d animasyon yapılması
c. Sprite sheet ile animasyon yapılması
d. Hazır riglenmiş bir karakter ile 3D animasyon yapılması
e. Mixamodan animasyon indirilmesi
f. Yürüyen ve zıplayabilen 3D bir karakter yapılması
g. Yürüme animasyonunun blend tree kullanılarak yapılması
Ödev : 8. Haftanın sonunda ekipler ayrılır ve projelere başlarlar. 4 haftanın sonunda teslim ederler.
Ana Başlıklar: Animasyonlar

10.Hafta
a. Hızlı örneklerle birlikte 2D ve 3D jointlerin anlatılması
b. Ragdoll Yapımı
c. 3D third-person kontrol edilebilir bir karakter yapımı
Ödev : 8. Haftanın sonunda ekipler ayrılır ve projelere başlarlar. 4 haftanın sonunda teslim ederler.
Ana Başlıklar: Unity 3D ve 2D fizik elemanları

SIKÇA SORULAN SORULAR
1Eğitimler online olarak mı yapılacak?
Evet tüm eğitim süreci online olarak Zoom programı üzerinden yapılacaktır. OYGEM akademi topluluğu Discord üzerinden iletişim kurmaktadır. Eğitim kapsamında offline dersler düzenlenme durumunda Discord sunucusundan haber verilecektir.
1Akademi Eğitimleri’nin amacı nedir?
Akademi Eğitimleri, oyun geliştirme dünyasına adım atmak isteyen herkes için sıfırdan; yazılım, tasarım ve müzik alanlarında eğitim alabileceği, tamamı ücretsiz 10 haftalık bir programdan oluşan çevrimiçi bir eğitim sürecidir. Eğitim boyunca mentorlar ve eğitimciler katılımcılarla sürekli iletişim halinde olacaktır.
1Kimler Akademi Eğitimleri’ne katılabilir?
Eğitimler temel seviyeden başlayacağı için, oyun geliştirmeye meraklı ve kariyerini bu alanda ilerletmek isteyen herkesin katılması için uygundur.
1Eğitimin içeriğinde neler bulunuyor?
Genel olarak Unity ile mobil oyun geliştirmeye başlarken ihtiyaç duyulan yazılım ve tasarım bilgisi ve çok daha fazlası eğitim süreci boyunca anlatılacaktır.
1Eğitime katılmak için nelere ihtiyacım var?
Eğitimin tamamı çevrimiçi platformlarda verileceği için sabit bir internet bağlantısına ve uygulamaları yapabileceğiniz bir bilgisayara sahip olmanız yeterlidir. Eğitimcilerle daha iyi bir iletişim kurabilmek adına kamera ve mikrofonun olması katılımcının yararına olacaktır.
1Eğitim boyunca hangi programlar kullanılacak?
Eğitim boyunca dersler Zoom programı, konuşmalar Discord programı üzerinden yapılacaktır. Ek olarak kodlama eğitimlerinde Unity Oyun Motoru, tasarım eğitimlerinde Autodesk Maya ve Adobe Photoshop, ses efektleri eğitiminde FL Studio programları kullanılacaktır. Programlarla ilgili ayrıntılı bilgi eğitim sürecinde katılımcılara sunulacaktır.
1Eğitimler ne zaman başlıyor ve nasıl yapılıyor?
Eğitimler 7 Şubat 2022 tarihinde başlayacak olup iletişim Discord platformu üzerinden gerçekleştirilecektir. Eğitim ders anlatımı sonrası proje geliştirme süreci ile ilerleyecektir.

Başvuru Formu

  Ad/Soyad
  E-Mail
  Eğitim Durumu
  Öğretim Görülen Okul / Mezun Olduğunuz Okul
  Telefon Numarası
  Şehir
  Doğum Tarihi :
  C# Dilinde Bilgi Seviyeniz
  Unity Motoru Hakkında Bilgi Seviyeniz
  Hangi eğitimler ilginizi çeker?
  Eğitimden neler bekliyorsunuz?

  Mentörler & İş Ortakları
  Eğitmenlerimiz