Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası Değerli Site Ziyaretçilerimiz, İZFAŞ İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret A.Ş. (“İZFAŞ” ve/veya “Fuar”) olarak siz site ziyaretçilerimizin (bundan böyle kısaca “İlgili Kişi(ler)” olarak anılacaktır) kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve veri güvenliğinin sağlanmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda Kanun çerçevesinde İZFAŞ ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin hukuka uygun olarak işlenmesi ve muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Kişisel veriler aşağıda belirtilen haller çerçevesinde Kanun ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, işbu gizlilik politikasını (“Gizlilik Politikası”) inceleyerek, İZFAŞ tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanılan kişisel verilerin neler olduğu, işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.
İZFAŞ Tarafından İşlenen Kişisel Veriler
• Kimlik Bilgileri: İsim, soyad, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, cinsiyet bilgisi, pasaport numarası, medeni durum
• İletişim Bilgileri: e-posta adresi, posta adresi (ev ve/veya iş), telefon numarası, faks numarası, cep telefonu numarası,
• İşlem Güvenliği Bilgileri: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, kullanıcı şifre ve parola bilgileri.
• Kullanıcı/Ziyaretçi İşlem Bilgileri: çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi.
• Pazarlama Bilgileri: alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler
• Finansal Bilgiler: banka hesap bilgileri, IBAN numarası, fatura bilgisi,
• Lokasyon Verisi: konum verileri,
• Diğer: sigorta numaranız, yüz şeklini gösterir fotoğraf, özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileri, müşteri temsilcileri ile yaptığınız ve çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız, meslek bilgisi, alışveriş geçmişiniz ve ödeme yönteminiz, pazarlama ve iletişim tercihleri, incelenen ürünler, alışveriş konusu ürün ve tutar bilgileri gibi gerçekleştirmemiş ve/veya gerçekleştirmiş olduğunuz alışverişlere ilişkin bilgiler.
Kişisel Veri Güvenliği ve Gizliliği
Kişisel verilerin güvenliğine özen gösteriyoruz ve bunları korumak için her türlü makul teknik, fiziki ve organizasyonel önlemi alıyoruz. İlgili Kişilerin www.izfas.com.tr adresli web sitemizde (“Web Sitemiz”) yapmış olduğu işlemlerin (site ziyareti vb.) güvenliği için gerekli önlemler, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde, uygun teknik ve idari yöntemler ile alınmıştır. Kişisel verilerin iletilmesi için Güvenli Yuva Katmanı “SSL” teknolojisini kullanmaktayız. Bu teknoloji ile bilgiler, sizin bilgisayarınızla İZFAŞ sunucuları arasında iletilmeden önce şifrelenmektedir. Ancak her ne kadar SSL teknolojisini uyguluyor olsak da bazı nedenlerden ötürü (e-posta iletişimleri de dahil olmak üzere) Web Sitesi’ne gelen ve bunlardan gönderilen her türlü ileti için gizliliği garanti edemiyoruz. Kişisel verileri web sitesi sunucuları üzerinde depolayarak ve makul teknik ve prosedür kontrollerini kullanarak, yetkilendirilmemiş erişimlerden koruyoruz.
Aynı şekilde, her ne kadar kişisel verileri korumak üzere fiziksel ve yönetsel prosedürleri kullanıyor olsak da İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da iletimlere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi veremiyoruz.
Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemi ve Amaçları
İlgili Kişiler’in kişisel verilerinin gizliliğinin korunması için gereken idari ve teknik tedbirler alınmak ve kişisel verilerin işlenmesine dair tüm yasal ilkeler ile www.izfas.com.tr sayfamızdan erişebileceğiniz Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Veri Güvenliği Politikamıza uygun olmak üzere, İZFAŞ olarak, veri sorumlusu sıfatı ile açık rızanız (onayınız) dahilinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz işlenmektedir.
İZFAŞ olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; (i) Fuarcılık hizmetlerinin sağlanması, hizmet sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, (ii) üyelik işlemlerinin yürütülmesi (iii) İletişim Faaliyetlerimizin Yürütülmesi, (iv) Katılımcı ve Ziyaretçilerin Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin ve ilişki Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, (v) Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi (vi) Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, (vii) Talep / Şikayetlerin Takibi, (viii) Sanal Fuar Operasyonlarımızın Güvenliğinin Temini, (ix) Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi , Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi (x) Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (xi) Yönetim ve iş faaliyetlerimizin Yürütülmesi ve Denetimi (xii) Fuarcılık hizmetlerimizin Pazarlama Süreçlerinin, Pazarlama Analiz Çalışmalarının, Reklam / Kampanya / Promosyon ve Tanıtım Süreçlerinin, Fuarcılık hizmetlerimize bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, hizmetlerimize yönelik pazar araştırması faaliyetlerinin yürütülmesi, veri analizleri, araştırma ve trendleri anlama, (xiii) kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası ve (xiv) Finansal operasyonların yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
Kişisel verilerinizin işlenmesinde; (i) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, (ii) doğru ve gerektiğinde güncel olma, (iii) belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenme, (iv) işlendikleri amaçla, bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, (v) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uymaktayız. Unutulmamalıdır ki hakkınızda toplanan her türlü bilgi gerektiği ölçüde toplanıp, gerektiği oranda kullanılacaktır.
Kişisel Verilerin Aktarılması
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, İZFAŞ tarafından (i) Fuarcılık hizmetlerinin sağlanması, hizmet sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, (ii) üyelik işlemlerinin yürütülmesi (iii) İletişim Faaliyetlerimizin Yürütülmesi, (iv) Katılımcı ve Ziyaretçilerin Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin ve ilişki Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, (v) Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi (vi) Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, (vii) Talep / Şikayetlerin Takibi, (viii) Sanal Fuar Operasyonlarımızın Güvenliğinin Temini, (ix) Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi , Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi (x) Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (xi) Yönetim ve iş faaliyetlerimizin Yürütülmesi ve Denetimi (xii) Fuarcılık hizmetlerimizin Pazarlama Süreçlerinin, Pazarlama Analiz Çalışmalarının, Reklam / Kampanya / Promosyon ve Tanıtım Süreçlerinin, Fuarcılık hizmetlerimize bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, hizmetlerimize yönelik pazar araştırması faaliyetlerinin yürütülmesi, veri analizleri, araştırma ve trendleri anlama, (xiii) kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası ve (xiv) Finansal operasyonların yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerimize, hissedarlarımıza, hukuk danışmanlık birimlerimize, denetim firmalarına, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.
Ayrıca, kişisel verilerinizin kullanımı ve veri güvenliğine ilişkin olarak almış olduğumuz idari ve teknik önlemler ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Veri Güvenliği Politikamıza www.izfas.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
İzin
İZFAŞ, ilgili kişilerin kişisel verileri üzerinde kontrol sahibi olmasının en önemli gizlilik ilkelerinden biri olduğuna inanmaktadır. Bu çerçevede, işleme dayanağı açık rıza olan kişisel verilerinizi bize vermeme hakkına sahipsiniz. Ancak bu durumda size sunduğumuz “opt-in” mekanizması sayesinde, e-posta dağıtımı veya diğer hizmetlere kayıt yaptırmak amacıyla kayıt sayfamızda bulunan ve açık rızanızı temsil eden işaret kutucuğuna tıklamadığınız sürece, bizden herhangi bir iletişim, tanıtım veya hatırlatma hizmeti ile tercihleriniz ve site içindeki davranışlarınızdan elde edilen ve tarafınızca sağlanan verilere göre kişiselleştirilmiş hizmetleri alamayacaksınız. Belirli iletişimler ve bu tür hizmetler için bizden istenilen hizmeti size sunmaya başlamadan önce ise, bize verdiğiniz açık izni doğrulatırız. Tarafımızca sunulan bu iletişimlere ya da hizmetlere son vermek isterseniz; daha önce Web Sitemizde belirlediğiniz tercihinizi değiştirerek bunu yapabilir veya e-posta göndermemiz durumunda, o belirli hizmet ya da dağıtım için her e-postanın içinde abonelik iptali için bulunan linke tıklayabilirsiniz.
Bildirim
İZFAŞ olarak kişisel verileri doğrudan doğruya bireylerden aldığımız yerlerde, bu kişileri, toplanan bilgilerin amacı ve kullanım süresi ve eğer varsa, seçenekler ve araçlar hakkında bilgilendiririz ve bireylere kişisel bilgilerinin kullanımlarının ve ifşa edilmelerinin kısıtlanmasıyla ilgili seçenekler sunarız. Bildirimlerimiz, bireylerden bilgi istediğimiz zaman açık ve anlaşılır bir dille yapılır. İZFAŞ, bu bilgileri ilk toplandıkları anda bildirilen amaç dışındaki herhangi bir başka amaç için kullanmaz, paylaşmaz ya da ifşa etmez. Çerezler Çerezler Web Sitesi üzerinden sizin tarayıcılarınıza gönderdiğimiz bilgi işaretleridir ve bunlar yalnızca Web Sitemize giriş yaptığınızda kullanılır. Web Sitemizin kullanımını daha iyi anlayabilmeniz için kullanılan özel bir tanımlayıcı içeren çerezleri sizin web tarayıcılarınıza gönderirler, böylece kullanıcıların Web Sitemizin hangi alanlarını kullanmayı tercih ettiklerini (ör: bu alanlara giren ziyaretçi sayısı esasına göre) anlayabiliriz. Sitemizi ziyaretinizde dil tercihiniz gibi tercihlerinizin hatırlanması, sitemizde sayfalar arasında yeniden kullanıcı adı ve şifre girmeden gezmenizin sağlanması, işlem güvenliği gibi Sitemizde kullanılan çerezler ile genel olarak kişisel veri toplanmasa da sitemize eriştiğiniz IP adresi ve kendinizle ilgili bize açıkladığınız bilgiler olması durumunda onlar ile ilişkilendirilmesi söz konusu olabilir. Yerleştirdiğimiz bu çerezleri yalnızca İZFAŞ kullanabilir; İZFAŞ diğer tarafların çerezlerine erişemez veya bunları okuyamaz. Ayrıca, İZFAŞ çerezleri site içindeki dolaşım ve trafik eğilimlerini izlemek için de toplu olarak kullanabilir. Bu toplu ve anonim bilgiler, İZFAŞ’a Web Sitemizin içeriğini geliştirme olanağı tanıyacak ve belki de ortaklarla ya da diğer üçüncü taraflarla paylaşılabilecektir. Web Sitemiz üzerinden gelen çerezleri kabul etmek zorunda değilsiniz. Ancak, kaydolmaya ve Web Sitemizin özel alanlarına erişmeye karar verirseniz ve tarayıcınızı çerezleri kabul etmemek üzere ayarlamışsanız, tarayıcınızı İZFAŞ’ın size gönderdiği çerezleri kabul edecek şekilde yeniden ayarlamalısınız.
Piksel Etiketleri
Web Sitemizdeki etkinliği ve/veya trafiği ölçebilmek için Web Sitemizde çerezlerle birlikte “piksel etiketleri” kullanılabiliriz. Bir piksel etiketi bir tür web sayfası grafiği olup, 1x1 piksel büyüklüğünde olduğu için genellikle görünmezdir. Bu etiketler Web Sitemizi ziyaret eden kullanıcı sayısını takip eder ve bunların Web Sitemiz içerisindeki gezintilerini izler. Örneğin, İZFAŞ, Web Sitemizi kullanan İlgili Kişiler’in hangi sayfalarını ziyaret ettiğini istatistiksel olarak saymak istediğinde bu etiketi kullanabilir. Piksel etiketleri teknolojisi herhangi bir kişisel veri alabilmek için kullanılmamaktadır. Bazen hangi e-posta iletilerinin açıldığının ve e-posta iletilerine göre bir eylem yapılıp yapılmadığının tespiti için piksel etiketlerini gönderdiğimiz (ya da bizim adımıza gönderilen) HTML formatındaki e-posta iletilerimize koyarız. Bazı piksel etiketlerini ilgili çerezini iptal etmek suretiyle kullanılamaz duruma getirebilirsiniz.
IP Adresleri
İnternet Protokol (IP) adresi, genellikle İnternet Hizmet Sağlayıcınızın İnternete bağlandığınız zaman cihazınıza otomatik olarak tahsis ettiği bir numaradır. Diğer İnternet siteleri gibi, İZFAŞde ziyaretçi sayısı ve site kullanımı bilgilerini topluca analiz etmek için IP adresleri toplayabilir. IP adresinizin vermiş olduğunuz kişisel verilerle bir bağlantısı yoktur. Ancak İZFAŞ, düzenleme gereklilikleri uyarınca, Web Sitemizi, hizmetlerimizi ya da müşterilerimizi tehdit eden bireyleri tespit etmek amacıyla IP adreslerini kullanma hakkını saklı tutar.
Tıklama Akışı
“Tıklama akışı” ya da “tıklama akışı verileri” bir kullanıcının ziyaret ettiği web sayfalarını yansıtır ve daha da önemlisi, kullanıcının bir web sayfasından diğerine geçmesini sağlayan durumu ya da trafik şablonunu gösterir. İZFAŞ, bu gibi bilgileri yalnızca Web Sitemiz içinde izlemekte olup; özellikle İZFAŞ web sayfaları dışındaki tıklama akışı eylemlerini izlememektedir. Tıklama akışı verileri kullanıcı hakkında herhangi bir kişisel veri içermez ve açıklamaz, ayrıca bu verileri sizin sağlamış olduğunuz kişisel verilerle karşılaştırmayız.
Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler
Bu Gizlilik Politikası periyodik olarak gözden geçirilip düzeltilebilir. Web Sitemizi kullanmakla bu Gizlilik Politikası’nı önceden bildirmeden değiştirme hakkımız olduğunu ve topladığımız bilgi türleri, bunları nasıl kullandığımız ve varsa, hangi koşullarda ifşa edeceğimiz hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için yapılan değişiklikleri bu sayfada yayınlayacağımızı anlamış ve kabul etmiş oluyorsunuz. Web Sitemiz üzerinde Gizlilik Politikası’nın en son güncellenme tarihini göstereceğiz. Size tavsiyemiz, Web Sitemizi her ziyaretinizde Gizlilik Politikası sayfamızı da ziyaret etmeniz ve bu şekilde değişikliklerden haberdar olmanızdır. Çocukların Gizliliği Web Sitemiz 18 yaşından küçük çocukların kullanımı için değildir. Bu yaş grubuna giren İlgili Kişilerin kişisel verilerini bilerek toplamamaktayız. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız Kişisel veri sahibi olarak İZFAŞ’a başvurarak; (i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, (vi) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (vii) kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (viii) işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (ix) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.izfas.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz İZFAŞ İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret A.Ş. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.  İZFAŞ İZMİR FUARCILIK HİZMETLERİ KÜLTÜR VE SANAT İŞLERİ TİCARET A.Ş. WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİ KİŞİSEL VERİLERİNKORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ İZFAŞ İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret A.Ş. Web Sitesine ilişkin Gizlilik Politikası’nı ve Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okudum ve bu kapsamda kişisel verilerimin, katılımcı ve ziyaretçilerin memnuniyetine yönelik aktivitelerin ve ilişki yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, fuarcılık hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin, pazarlama analiz çalışmalarının, reklam / kampanya / promosyon ve tanıtım süreçlerinin, fuarcılık hizmetlerimize bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, hizmetleree yönelik pazar araştırması faaliyetlerinin yürütülmesi, veri analizleri, araştırma ve trendleri anlama, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenmesini kabul ediyorum.   İZFAŞ İZMİR FUARCILIK HİZMETLERİ KÜLTÜR VE SANAT İŞLERİ TİCARET A.Ş. WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİ TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAY METNİ İZFAŞ İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret A.Ş. ile paylaşmış olduğum iletişim bilgilerime aşağıda işaretlediğim kanallardan reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum. E-posta Telefon SMS
Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri şunlardır: Kendi istek ve iradenizle bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (takımınıın ismi, takım üyesi olarak sizin isim ve soyisminiz, e-posta adresiniz,şehir bilginiz, telefon numaranız, varsa yetkilisi olduğunuz Şirket isminiz ve projenize ilişkin kendi rızanızla vermiş olduğunuz diğer bilgiler) size daha iyi hizmet verilebilmesi, proje dosyanızın tarafınızca paylaşılabilmesi, yapmış olduğunuz proje ve eğitim başvurunuzun değerlendirmeye tabi tutulabilmesi, yapılan değerlendirme sonucunun tarafınıza bildirilmesi, eğitim hakkındaki bilgilerin tarafınızla paylaşılabilmesi ve ayrıca yapılan eğitim aşamaları hakkında düzenli olarak haberdar edilebilmeniz amacıyla işlenmektedir. 5651 sayılı Kanun ve bağlı mevzuat, Türk Borçlar Kanunu’nun 419/3 maddesi, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat, Türk Ceza Kanunu ve 6698 sayılı KVKK başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesini sağlamak amacıyla da kişisel verileriniz işlenmektedir.

Faaliyetlerimiz kapsamında, tarafınıza ait gerekli kişisel bilgiler, yasal ve sözleşmesel zorunluluklar dışında kimseyle paylaşılmayacaktır. Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar, ilgili mevzuatın izin verdiği veya yükümlü kıldığı BTK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu vb. kamu tüzel kişileri yahut adli mercilerden ibarettir. Ayrıca sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz ve proje bilgileriniz, projenizin değerlendirilmesi amacıyla https://kuleizmir.com/akademi/ linkinde açıklanan eğitmen ve iş ortaklarımızla paylaşılacak olup, bunun dışında kanunda veya sözleşmenizde yer almayan bir sebeple kişisel verileriniz üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşılmayacaktır.

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta vb. kanallar aracılığıyla toplanabilir. KVKK m. 5/1’de belirtilen açık rızanızın bulunması, bu kapsamda aşağıdaki onay formunu kabul etmeniz ve KVKK m. 5/2(d)’de öngörülen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanarak Şirketimiz, KVKK m. 5 ve m. 6’da yer alan istisnalar saklı olmak kaydıyla, kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen araç ve cihazlar vasıtasıyla toplayacak ve bu amaçlarla sınırlı olarak saklayacak, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirlerini de alacaktır.
Açık rıza vermediğiniz yahut açık rızanızın ortadan kalkması halinde, bu verilerin işlenmesine son verilecek ve verileriniz silinecek ya da anonimleştirilecektir. Ancak bu durumda, verilerinizin silindiği yahut anonimleştirildiği andan itibaren tarafınızla herhangi bir bilgi paylaşımı yapılamayacağı gibi, tarafınızca sunulan eğitim katılımı da iptal edilecektir.

Bununla beraber, aşağıda yer alan açık rıza ve onay formu ile ticari iletilerin alınmasını kabul etmiş olduğunuzdan, KVKK m. 5/2(ç) kapsamında, ticari elektronik ileti almayı veya ticari elektronik iletişimi reddetmeniz durumunda, kişisel verilerinizi ret tarihinden itibaren daha uzun sürelerce saklanmasını gerektiren bir yasal sebebin olması halinde 3 yıl boyunca saklayabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, herhangi bir mevzuatta öngörülen yasal saklama süresi bulunmaması, uluslararası düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması hallerinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Digi tarafından bu metinde açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Digi, veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

KVKK’ nın 11. maddesi gereği Veri Sahibi sıfatıyla aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK ile ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
  • Düzeltme, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
KVKK’nun 11. maddesinde kişisel veri sahiplerine yukarıdaki haklar tanınmıştır. Veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvurular ve talepler, KVKK’nun 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca www.kuleizmir.com/ alan adlı web sitemizde yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurarak kuleizmiroygem@gmail.com adlı e-mail adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat iletebilir ya da bu form yazılı ve imzalı olarak Noter aracılığı ile veya 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak, şirketimizin e-posta ve / veya kep adresine gönderilmek suretiyle iletilebilir. Bu talebin e-mail ile gönderilmesi halinde elektronik iletinin başlık kısmında, yazılı olarak gönderilmesi halinde zarfın üzerinde “Kişisel Veri Bilgi Talebi” yazılması zorunludur. Tarafımıza yapılan başvurulara, talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Talebinizin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen/belirlenecek olan tarifedeki ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Şirketimiz talebinizi inceleyerek, kabul veya gerekçesini açıklayarak reddetme hakkına sahiptir. Bunun yanı sıra Şirketimizin Veri Sahibi Başvuru Formu’nun değerlendirilebilmesi için ek bilgi ve talep hakkı saklıdır. Veri Sahibi Başvuru Formu’nda yer verdiğiniz bilgi ve talepler doğru ve güncel olmak zorundadır. Bilgilerin doğru ve güncel olmaması veya yetkisiz bir başvuru yapılması durumunda, Şirketimiz herhangi bir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.

Yanıtlarımız veya ret gerekçelerimiz, ilgili KVKK’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

İşbu AYDINLATMA METNİ ve ekteki AÇIK RIZA VE ONAY FORMU şirketimiz ile imzalamış olduğunuz her türlü sözleşme ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIK RIZA VE ONAY FORMU

Tarafıma bildirmiş olduğunuz Aydınlatma Metnine ilişkin açıklamalar çerçevesinde; işbu Aydınlatma Metnini ve ‘Açık Rıza ve Onay Formu’nu okuyup anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.

Öncelikle bu formu doldururken bildirdiğim hususların tarafımca verildiğini, isim soyisim, e-posta, şehir bilginiz, telefon vb. bilgilerin şahsıma ait kişisel veriler olduğunu bildiririm. Bununla beraber, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Şirketiniz tarafından ya da internet siteleriniz veya e-posta ile ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile kişisel verilerimin tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, Şirketinizin kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla yahut adli mercilerle ve ayrıca sunmuş olduğumuz projenin değerlendirilmesi amacıyla jüri üyeleriyle paylaşılması, kanuni gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum . Kişisel verilerimin yukarıda açıklandığı şekilde yasal çerçevede kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması, kullanılması ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak üçüncü taraflarla paylaşılmasına açık rıza gösteriyorum.

Bunun yanı sıra, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Digi Games Yazılım Oyun Anonim Şirketi tarafından sunulan hizmetler hakkında genel/özel imkanların tarafıma duyurulmasına, güncel gelişmelerden haberdar edilmeme, kutlama amaçlı iletiler gönderilmesine, sunum ve bülten gibi içeriklerin tarafımla paylaşılmasına, tanıtım ve reklamının yapılması için tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine, iletişim bilgilerimin, kimlik bilgilerimin, pazarlama bilgilerimin hizmet satış ve reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi adına bu amaçlar ile alındığına ve tercih ettiğim kanalla tarafıma iletiler gönderileceğine, her zaman iletişim tercihlerimi değiştirebileceğime veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen iletilerde belirtilen işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğime ve kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine açık rıza ve onay gösteriyorum.

Kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili olarak, Veri sorumlusu olan Digi Games Yazılım Oyun Anonim Şirketi’den bilgi alma, verilerimin işlenme amacını ve amacına uygun olarak işlenip amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri güncelleme, verilerin tamamen ya da kısmen silinmesini talep etme ve vermiş olduğum onayı tamamen veya kısmen geri alma haklarımın olduğunu bildiğimi ve bu hususta Digi Games Yazılım Oyun Anonim Şirketi tarafından detaylı bir biçimde bilgilendirildiğimi ve aydınlatıldığımı kabul ve beyan ederim.